تبلیغات
بیقرار ظهور

نصیحت و اندرز

على علیه السّلام در ضمن نامه‏اى كه بفرزند خود حضرت مجتبى علیه السّلام نوشته این نكته را صریحا خاطر نشان فرموده است : فانّى لم آلك نصیحة و انّك لن تبلغ فی النّظر لنفسك و ان اجتهدت مبلغ نظرى لك .

فرزند عزیز ، من هیچ وقت در انجام وظیفه نصیحت نسبت بتو كوتاهى نكردم و در اندرز گفتنت مسامحه ننمودم ، فرزند عزیز ، تو همواره در فكر تأمین خیر و سعادت خود هستى و من نیز روى مهر پدرى در اندیشه نیكبختى و رستگارى تو هستم ولى مطمئن باش كه تو هر قدر در راه خیر و صلاح خود مجاهده كنى افكارت به پایه اندیشه‏هاى پدر آزموده‏ات نخواهد رسید .

قال علىّ علیه السّلام : من قبل النّصیحة سلم من الفضیحة .

على علیه السّلام فرموده است : كسى كه اندرز و نصیحت را بپذیرد از رسوائى مصون خواهد ماند .

 قال على علیه السّلام : من لم یعتبر بغیره لم یستظهر لنفسه .

على علیه السّلام فرموده است : كسى كه از تاریخ دگران پند نگیرد و تجربه نیاموزد در برنامه زندگى خود پشتیبانى نگرفته است .

 على ( ع ) فرمود : انّ العاقل یتّعظ بالادب و البهائم لا یتّعظ الّا بالضّرب .

پندپذیرى انسان عاقل بوسیله ادب و تربیت است ، چهارپایان و حیواناتند كه تنها با ضرب و زدن ، تربیت میشوند .

قال على علیه السّلام : النّصح بین الملاء تقریع .

على علیه السّلام فرموده : نصیحت گفتن بفردى در حضور مردم ، كوبیدن شخصیت آن فرد است .

 عن العسكرىّ علیه السّلام : من وعظ اخاه سرّا فقد زانه و من وعظه علانیة فقد شانه .

 امام حسن عسكرى علیه السّلام فرموده است : آن كس كه برادر خود را در خفا اندرز گوید بوى جمال و زیبائى بخشیده است و كسى كه به برادرش آشكارا نصیحت كند ویرا نامزین ساخته است .

 قال على علیه السّلام : استدل على ما لم یكن بما قد كان فانّ الامور اشباه و لا تكوننّ ممّن لا تنفعه العظة الّا اذا بالغت فی ایلامه فانّ العاقل یتّعظ بالأدب ، و البهائم لا تتّعظ الّا بالضّرب .

على علیه السّلام بفرزندش حضرت مجتبى فرموده است : براى امور واقع نشده بآنچه واقع شده است استدلال نما و با مطالعه قضایاى تحقّق یافته ، حوادث یافت نشده را پیش‏بینى كن ، زیرا امور جهان ، همانند یك دیگرند ، از آن اشخاص نباش كه موعظه سودش ندهد ، مگر توأم با آزار و رنج باشد زیرا انسان عاقل باید از راه آموزش و فكر ، پندپذیرد ، این بهائم هستند كه جز با كتك ، فرمان نمى‏برند .

نشانی جدید بیقرار ظهور

كل بازدید ها :