تبلیغات
بیقرار ظهور

رنجورى و پیرى زودرس‏

اللَّهُ الَّذِی خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَ شَیْبَةً .

پیرى و فرسودگى طبیعى براى كسانى كه از عمر طولانى برخوردار میشوند اجتناب‏ناپذیر است .

 اینان پس از گذراندن ایّام جوانى و میانسالى به روزگار كهولت و شكستگى میرسند و خواه و ناخواه با مصیبت ضعف و ناتوانى آن مواجه می گردند .

قال على علیه السّلام : ثمرة طول الحیاة السّقم و الهزم .

على علیه السّلام فرموده : نتیجه زندگى دراز مدّت ، رنجورى و پیرى است .

 عن موسى بن جعفر علیه السّلام قال : كثرة الهمّ تورث الهرم .

حضرت موسى بن جعفر علیه السّلام فرموده است : غصّه و اندوه بسیار ، پیرى ببار مى‏آورد .

 قال علىّ علیه السّلام : الهمّ نصف الهرم .

على علیه السّلام فرموده است : اندوه و نگرانى نصف پیرى است .

 عن ابى عبد اللَّه علیه السّلام قال : اربعة تهرم قبل اوان الهرم : اكل القدید و القعود على النّداوة و الصّعود على الدّرج و مجامعة العجوز .

 امام صادق علیه السّلام فرموده : چهار چیز است كه باعث پیرى قبل از موقع مى‏شود : اوّل ، تغذیه كردن از گوشتى كه بر اثر اشعه آفتاب خشك شده باشد .

 « این كار در آن زمان بین بعضى از طبقات معمول بوده » دوّم ، مسكن گزیدن در جایى كه مرطوب باشد .

 سوّم كار روزانه ، بالا رفتن از پله و نردبان باشد .

 چهارم ، آمیزش با زنان كهنسال‏

نشانی جدید بیقرار ظهور

كل بازدید ها :