تبلیغات
بیقرار ظهور

بروز صفات در پیرى‏

قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله : یهرم ابن آدم و تشبّ منه اثنتان الحرص و الامل .

رسول اكرم ( ص ) فرموده است : فرزند آدم به پیرى میرسد ، ولى دو صفت در وجودش جوان مى‏شود و شكوفان می گردد ، یكى حرص است و دیگرى آرزو .

 قال علىّ علیه السّلام : اذا شاب العاقل شبّ عقله و اذا شاب الجاهل شبّ جهله .

 عن جعفر بن محمّد علیه السّلام قال : انّ اللَّه تبارك و تعالى یبغض الشّیخ الجاهل و الغنى الظّلوم و الفقیر المختال .

على علیه السّلام فرموده است : وقتى افراد عاقل ، پیر میشوند نیروى عقل در نهادشان جوان می گردد و موقعى كه اشخاص جاهل به پیرى میرسند جهل و نادانى در وجودشان جوان مى‏شود .

 امام صادق علیه السّلام فرموده : خداوند ، پیر نادان ، ثروتمند ستمكار ، و فقیر متكبّر را دشمن دارد .

 و عنه صلّى اللَّه علیه و آله : الشّیخ شابّ فی طلب الدّنیا .

 و نیز فرموده است : پیر سالخورده و ناتوان در دنیاطلبى جوان و توانا است .

 عن الصّادق علیه السّلام قال : یا صاحب الشّعر الابیض و القلب الاسود امامك النّار و خلفك ملك الموت فما ذا ترید ان تعمل ؟ كنت صبیّا و كنت جاهلا و كنت شابّا و كنت فاسقا و كنت شیخا و كنت مرائیا فاین انت و این عملك .

امام صادق علیه السّلام فرموده : اى آنكه موى سفید و دل سیاه دارى بهوش باش كه پیش رویت عذاب الهى و پشت سرت ملك الموت است میخواهى چه كنى ؟ روزى بچه بودى و نادان ، روز دیگر جوان بودى و گناهكار ، امروز پیر هستى و ریاكار ، تو اكنون كجائى و در چه حالى ؟ پس اعمال خوب و پسندیده‏ات كجا است ؟ عن علىّ علیه السّلام قال : ابغض الخلائق الى اللَّه الشّیخ الزّان .

على علیه السّلام فرموده : مبغوض‏ترین مردم در پیشگاه خداوند پیرمرد زناكار است .

نشانی جدید بیقرار ظهور

كل بازدید ها :