تبلیغات
بیقرار ظهور

همكارى‏

قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله : لو اجتمعتم على البر لتحاببتم .

رسول اكرم ( ص ) فرموده است : اگر همه شما در راه نیكى و نیكوكارى بهم بپیوندید و هم آهنگ شوید ، دوستدار و علاقمند به یك دیگر خواهید شد .

 و عنه صلّى اللَّه علیه و آله : رحم اللَّه ولدا اعان والدیه على برّه و رحم اللَّه والدا اعان ولده على برّه و رحم اللَّه جارا اعان جاره على برّه و رحم اللَّه رفیقا اعان رفیقه على بره و رحم اللَّه خلیطا اعان خلیطه على بره و رحم اللَّه رجلا اعان سلطانه على بره .

در این حدیث ، والدین و فرزند ، رفیق و همسایه ، مردم و حكومت و خلاصه تمام اعضاء خانواده و اجتماع در ردیف هم آمده‏اند ، و رسول اكرم ( ص ) در باره یارى كردن تمام طبقات در راه نیكى و پاكى سخن گفته و براى همه آنها از پیشگاه الهى طلب رحمت و عنایت نموده است‏

قال الصّادق علیه السّلام : اوصیك ان تتّخذ صغیر المسلمین ولدا و اوسطهم اخا و كبیرهم ابا فارحم ولدك وصل اخاك و برّ اباك .

امام صادق علیه السّلام فرموده است : تو را سفارش می كنم كه خردسالان مسلمین را بفرزندى و میانسالان را به برادرى و بزرگسالان را به پدرى بگیر ، و همانند رفتارى كه در خانه دارى ، بفرزندان مسلمین عطوفت كن ، به برادران دینیت بپیوند و به پدران دینیت نیكى نما .

 و ركب یوما فمشى معه قوم فقال علیه السّلام : اما علمتم انّ مشى الماشى مع الرّاكب مفسدة للرّاكب و مذلّة للماشى انصرفوا .

 روزى على علیه السّلام بر مركب سوار شد و كسانى پیاده در ركابش براه افتادند .

 حضرت عنان كشید و فرمود : مگر نمیدانید پیاده‏روى افراد در ركاب سوار ، باعث فساد اخلاق راكب و مایه ذلّت و خوارى پیادگان است .

 برگردید و پیاده با من نیائید .

نشانی جدید بیقرار ظهور

كل بازدید ها :