تبلیغات
بیقرار ظهور

سلامت مزاج‏

قال النّبىّ صلّى اللَّه علیه و آله : خلّتان كثیر من النّاس فیهما مفتون الصّحّة و الفراغ .

رسول اكرم ( ص ) فرموده است : بیشتر مردم در باره دو خصلت دچار گمراهى و ضلالت هستند .

 یكى در مورد سلامت و صحت و آن دیگر در امر فراغت و بیكارى .

 قال علىّ علیه السّلام : شیئان لا یعرف فضلهما الّا من فقدهما : الشّباب و العافیة .

 على علیه السّلام فرموده : دو چیز است كه قدر و قیمتشان را نمى‏شناسد مگر كسى كه آن دو را از دست داده باشد ، یكى جوانى و دیگرى تندرستى و عافیت است .

 و عنه علیه السّلام : من غرس فی نفسه محبّة انواع الطّعام اجتنى ثمار فنون الاسقام .

و نیز فرموده است : آن كس كه محبت انواع مختلف غذاها را در دل مى‏نشاند ، میوه‏هاى گوناگون بیماریها را از آن مى‏چیند .

 عن علىّ علیه السّلام قال : من اكل الطّعام على النّقاء و اجاد الطّعام تمضّغا و ترك الطّعام و هو یشتهیه و لم یحبس الغائط اذا اتى لم یمرض الّا مرض الموت .

على علیه السّلام فرموده : كسى كه در خوردن غذا پاكیزگى را مراعات می كند ، غذا را بخوبى مى‏جود ، با داشتن اشتها از طعام دست میكشد ، و تخلیه روده را موقعى كه آماده مى‏شود به تعویق نمى‏اندازد ، شایسته است همیشه سالم باشد و جز بمرض موت دچار بیمارى دیگرى نشود .

 و عنه علیه السّلام : قلّة الاكل یمنع كثیرا من اعلال الجسم .

و نیز فرموده است : كمتر خوردن مانع بسیارى از بیماریهاى جسم مى‏شود .

 عن امیر المؤمنین علیه السّلام : كثرة الاكل و النّوم تفسدان النّفس و تجلبان المضرّة .

امیر المؤمنین علیه السّلام فرموده : پرخورى و پر خوابى باعث فساد و تباهى مزاج و مایه جلب عوارض زیان‏بار است .

 قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله : من اراد البقاء ، و لا بقاء ، فلیباكر الغذاء و لیجوّد الحذاء و لیخفّف الرّداء و لیقلّ مجامعة النّساء .

رسول اكرم ( ص ) فرموده است : كسى كه میخواهد در این جهان ناپایدار باقى بماند و با عمر طبیعى زیست كند چند نكته را مراعات نماید : هر روز صبح بقدر كافى غذا بخورد و كفشى بپوشد كه پا را نزند و با آن به راحتى راه برود ، لباس سبك در بر كند كه خسته نشود ، و عمل جنسى را تقلیل دهد و كمتر با زنان بیامیزد .

 حضرت رضا ( ع )  می فرمود : لیس من دواء الّا و هو یهیّج داء .

هیچ دوائى نیست مگر آنكه مرضى را تهییج مى‏كند و عارضه‏اى را بوجود مى‏آورد .

 بهترین و مطمئن‏ترین راه علاج ، استفاده از مواد متنوع غذائیست كه خالق جهان در دامن طبیعت براى بشر مهیا فرموده است .

عن العالم علیه السّلام قال : الحمیة رأس الدّواء و المعدة بیت الدّاء .

حضرت موسى بن جعفر علیه السّلام فرموده : پرهیز سر سلسله داروها است و معده لانه بیماریها .

نشانی جدید بیقرار ظهور

كل بازدید ها :