تبلیغات
بیقرار ظهور

پاداش‏

قال رسول اللَّه طلب الحلال فریضة على كلّ مسلم و مسلمة .

بدست آوردن مال حلال براى تأمین زندگى و گذران معاش بر هر مرد و زن مسلمانى واجب است .

من اكل من كدّیده كان یوم القیمة فی عداد الأنبیاء و یأخذ ثواب الأنبیاء .

الكادّ على عیاله كالمجاهد فی سبیل اللَّه .

كسى كه از دسترنج مشروع خود زندگى كند در قیامت با پیمبران محشور و مانند آنان مأجور است .

اجر كسى كه براى زندگى خود و عائله‏اش زحمت میكشد مانند اجر سرباز مجاهد است .

اىّ كسب الرّجل اطیب قال عمل الرّجل بیده

پاكیزه‏ترین كسبها كدام است ؟ فرمود كارهاى یدى و محصول دسترنج .

قال علىّ بن الحسین علیه السّلام : انّى لا كره ان اعبد اللَّه لا غرض لى الّا ثوابه .

 فاكون كالعبد الطّمع المطیع ان طمع عمل و الّا لم یعمل و اكره ان اعبده الّا لخوف عقابه فاكون كالعبد السّوء ان لم یخف لم یعمل .

 قیل فلم تعبده قال لما هو اهله بأیادیه علىّ و انعامه .

 حضرت على بن الحسین علیه السّلام  می فرمود : دوست ندارم كه هدف من در پرستش خداوند ، تنها پاداش او باشد كه در آن صورت من مانند برده طمعكار و فرمانبردارى خواهم بود كه اگر طمع در نهادش باشد عمل می كند و گر نه از كار باز مى‏ایستد و همچنین میل ندارم كه خداوند را تنها از جهت ترس عقابش بپرستم و مانند بنده بد كارى باشم كه اگر نترسد عمل نكند .

 عرض شد پس بر چه اساس خدا را میپرستى فرمود : از این جهت كه او با نیكیهائى كه بمن كرده و نعمتهائى كه عنایت فرموده شایسته پرستش است .

نشانی جدید بیقرار ظهور

كل بازدید ها :