تبلیغات
بیقرار ظهور

ترس‏

قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله : انّ الجبن و البخل و الحرص غریزة واحدة یجمعها سوء الظّنّ .

پیغمبر اكرم فرموده است : ترس و بخل و حرص شاخه‏هاى یك غریزه هستند و قدر جامعشان بدگمانى بآینده ناشناخته یا سوء ظن به الطاف كریمانه الهى است .

 قال علىّ علیه السّلام : النّاس من خوف الذّلّ تعجّلوا الذّلّ .

 و عنه علیه السّلام : الخائف لا عیش له .

على علیه السّلام فرموده است : مردم از ترس خوارى بسوى ذلّت و خوارى مى‏شتابند و با این كار ، پستى و حقارت خویش را افزایش میدهند .

 و همچنین فرموده است : آن كس كه گرفتار ترس و وحشت است در زندگى آسایش خاطر ندارد .

 قال علىّ علیه السّلام : من هاب خاب .

 على علیه السّلام فرموده : كسى كه میترسد بمقصد نمیرسد و زیان مى‏بیند .

 عن ابى عبد اللَّه علیه السّلام قال قال رسول اللَّه ( ص ) : من نظر الى مؤمن نظرة لیخیفه بها اخافه اللَّه یوم لا ظلّ الّا ظلّه .

امام صادق علیه السّلام از رسول اكرم ( ص ) حدیث كرده كه فرموده است : هر كس مسلمانى را بمنظور ترساندن با نگاه تند بنگرد ، خداوند در روزى كه جز سایه لطف او سایه‏اى نیست وى را میترساند و بدین وسیله مجازاتش می كند .

نشانی جدید بیقرار ظهور

كل بازدید ها :