تبلیغات
بیقرار ظهور

نعمت جوانى‏

اللَّهُ الَّذِی خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَ شَیْبَةً یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَ هُوَ الْعَلِیمُ الْقَدِیرُ .

این خداوند بزرگ است كه شما را از نطفه ضعیف آفریده ، و در شرایط ضعف و ناتوانى دوران كودكى پرورش داده است ، پس از دوران ضعف به شما قوّت و نیروى جوانى بخشیده و سپس براى شما روزگار ضعف و پیرى مقدّر فرموده است ، خداوند آنچه را كه اراده فرماید خلق می كند و مشیّتش بر اساس علم و قدرت استوار است‏

قال علىّ علیه السّلام : شیئان لا یعرف فضلهما الّا من فقدهما : الشّباب و العافیة .

على علیه السّلام فرموده : دو چیز است كه قدر و قیمتشان را نمى‏شناسد مگر كسى كه آن دو را از دست داده باشد ، یكى جوانى و دیگرى تندرستى و عافیت است .

نشانی جدید بیقرار ظهور

كل بازدید ها :