تبلیغات
بیقرار ظهور

تربیت‏پذیرى جوان‏

و انّما قلب الحدث كالارض الخالیة ما القى فیها من شى‏ء قبلته فبادرتك بالادب قبل ان یقسو قلبك .

على علیه السّلام ضمن نامه خود بحضرت مجتبى ( ع ) فرموده است : دل جوان نوخاسته ، مانند زمین خالى از گیاه و درخت است ، هر بذرى كه در آن افشانده شود مى‏پذیرد و در خود میپرورد .

 سپس فرموده : فرزند عزیز ، من در آغاز جوانیت به ادب و تربیت تو مبادرت نمودم پیش از آنكه عمرت بدرازا بكشد و دلت سخت گردد .

 قال امیر المؤمنین علیه السّلام : و انّما قلب الحدث كالارض الخالیة ما القى فیها من شى‏ء قبلته .

على علیه السّلام فرموده است : دل نوجوان مانند زمین آماده‏ایست كه از هر سبزه و گیاه خالى باشد ، هر بذرى كه در آن افشانده شود مى‏پذیرد و در آغوش خود بخوبى مى‏پرورد .

 عن موسى بن جعفر علیهما السّلام قال : من تعلّم فی شبابه كان بمنزلة الرّسم فی الحجر .

حضرت موسى بن جعفر علیه السّلام فرموده است : آموخته‏هاى دوران جوانى مانند نقشى كه بر سنگ حجّارى شده باشد ، ثابت و پایدار میماند .

 عن ابى عبد اللَّه علیه السّلام قال : لست احبّ ان ارى الشّابّ منكم الّا غادیا فی حالین ، امّا عالما او متعلّما ، فان لم یفعل فرّط فان فرّط ضیع فان ضیّع اثم و ان اثم سكن النّار و الّذى بعث محمدا بالحقّ .

امام صادق علیه السّلام فرموده : دوست ندارم جوانى را از شما مسلمانان ببینم مگر آنكه روز او بیكى از دو حالت آغاز شود ، یا تحصیل كرده و عالم باشد ، یا متعلّم و دانشجو ، اگر هیچ یك از این دو حالت در وى نباشد و با نادانى بسر برد ، در اداء وظیفه كوتاهى كرده است ، مسامحه در اداء وظیفه تضییع حقّ جوانى است ، تضییع جوانى بگناهكارى منجر مى‏شود و اگر مرتكب گناه شود بخداوندى كه پیغمبر اكرم را به نبوّت فرستاده قسم است كه در عذاب الهى مسكن خواهد گزید .

 عن ابى عبد اللَّه علیه السّلام قال : اجتهدت فی العبادة و انا شابّ فقال لى ابى یا بنىّ دون ما اراك تصنع فانّ اللَّه عزّ و جلّ اذا احبّ عبدا رضى منه بالیسیر .

امام صادق علیه السّلام فرمود : من جوان بودم و در عبادت ، كوشش بسیار میكردم ، پدرم بمن فرمود كمتر از این مقدار عبادت كه از تو میبینم بجاى‏آور ، زیرا وقتى خداوند بنده‏اى را دوست دارد با عبادت كم از او راضى مى‏شود .

 عن ابى عبد اللَّه علیه السّلام : قال من قرء القرآن و هو شابّ مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه .

 امام صادق علیه السّلام فرموده است : كسى كه تلاوت قرآن می كند اگر جوان با ایمان باشد قرآن با گوشت و خونش آمیخته مى‏شود و در همه انساج بدنش اثر مى‏گذارد .

نشانی جدید بیقرار ظهور

كل بازدید ها :