تبلیغات
بیقرار ظهور

توبه در جوانى‏

قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله : ما من شی‏ء احبّ الى اللَّه من شابّ تائب .

پیغمبر اكرم فرموده : محبوبتر از هر چیز نزد خداوند جوانى است كه از گناه توبه می كند و از پیشگاه الهى طلب آمرزش مینماید .

 قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله : التّوبة حسنة لكنّه فی الشّباب احسن .

رسول اكرم فرموده : توبه از گناه ، همیشه پسندیده است ولى در سنین جوانى بهتر و پسندیده‏تر است .

نشانی جدید بیقرار ظهور

كل بازدید ها :