تبلیغات
بیقرار ظهور

جهاد اكبر

فقه الرّضا علیه السّلام : فروى انّ سیّدنا رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله راى بعض اصحابه منصرفا من بعث كان بعثه و قد انصرف بشعثه و غبار سفره و سلاحه یرید منزله فقال ( ص ) : انصرفت من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر فقال له او جهاد فوق الجهاد بالسّیف قال نعم : جهاد المرء نفسه .

حضرت رضا علیه السّلام فرموده : رسول اكرم ( ص ) در رهگذر با یكى از اصحاب خود كه از جبهه جنگ برمیگشت مواجه شد ، او ژولیده و غبار آلوده و مسلّح بطرف منزل خود میرفت .

 حضرت به وى فرمود : از جهاد اصغر برگشته‏اى و به جهاد اكبر باز می گردى .

 عرض كرد مگر جهادى بالاتر از جنگ با شمشیر هست ؟ فرمود : بلى ، جهاد آدمى با نفس خود .

نشانی جدید بیقرار ظهور

كل بازدید ها :