تبلیغات
بیقرار ظهور

نادانى و جهل‏

قال علىّ علیه السّلام : اذا شاب العاقل شبّ عقله و اذا شاب الجاهل شبّ جهله .

 على علیه السّلام فرموده است : وقتى افراد عاقل ، پیر میشوند نیروى عقل در نهادشان جوان می گردد و موقعى كه اشخاص جاهل به پیرى میرسند جهل و نادانى در وجودشان جوان مى‏شود .

 قال علىّ علیه السّلام : العقل یهدى و ینجى و الجهل یغوى و یردى .

على علیه السّلام فرموده است : بكار بستن عقل ، مایه هدایت و نجات انسانها است ، و سركوب كردن عقل ، باعث گمراهى و سقوط آدمیان است .

 قال علىّ علیه السّلام : كفى بالمرء جهلا ان لا یعرف قدره .

على علیه السّلام فرموده است : در نادانى مرد همین بس كه حدّ خود را نشناسد و از آن آگاه نباشد .

 و عنه علیه السّلام : العاقل یعتمد على عمله و الجاهل یعتمد على امله .

و نیز از آن حضرت است كه فرمود : اشخاص عاقل بسعى و كوشش خود تكیه می كنند ولى مردان نادان بآمال و آرزوهاى خویشتن متكى هستند .

 قال علىّ علیه السّلام : بعثه و النّاس ضلّال فی حیرة و خابطون فی فتنة .

 قد استهوتهم الاهواء و استزلّتهم الكبریاء و استخفّتهم الجاهلیّة الجهلاء حیارى فی زلزال من الامر و بلاء من الجهل .

على علیه السّلام در باره اوضاع فاسد دوره جاهلیت فرموده است : خداوند رسول گرامى را به پیامبرى مبعوث فرمود هنگامى كه مردم گمراه و سرگردان بودند و در بیراهه‏هاى فتنه و فساد سیر میكردند .

 هواى نفس اسیرشان ساخته و تكبر و خودپرستى باشتباهشان سوق داده بود و بر اثر جهل و نادانى ، كوته‏فكر و سبكسر گشته و در كارها حیرت‏زده و نگران بودند .

قد صرفت نحوه افئدة الابرار و ثنیت الیه ازمّة الابصار .

 دفن اللَّه به الضّغائن و اطفاء به النّوائر الّف به اخوانا و فرّق به اقرانا اعزّ به الذّلّة و اذلّ به العزّة .

دلهاى مردم نیكوكار بوى متوجه گشت و نگاه چشمها بسوى او معطوف گردید .

 خداوند بدست آن رهبر توانا كینه‏هاى دیرینه را از صفحات خاطرها محو نمود و شعله‏هاى خانمانسوز را خاموش كرد .

 افراد بیگانه را با تعالیم او ، با هم برادر ساخت و كسانى را كه بناحق با یك دیگر همكارى داشتند از هم جدا نمود ، حق و فضیلت را در پرتو كوشش او ، از خوارى بعزّت رساند و ظلم و فساد را بذلّت و پستى انداخت .

عن النّبىّ صلّى اللَّه علیه و آله قال : انّ اللَّه یطاع بالعلم و یعبد بالعلم و خیر الدّنیا و الآخرة مع العلم و شرّ الدّنیا و الآخرة مع الجهل .

رسول اكرم ( ص ) فرموده : اطاعت از فرمان الهى و پرستش ذات اقدس او بر اثر علم است ، خیر دنیا و آخرت در پرتو علم بدست مى‏آید ، و شرّ دنیا و آخرت از جهل و نادانى دامنگیر انسان مى‏شود .

 قال علىّ علیه السّلام : انّما النّاس عالم و متعلّم و ما سواهما فهمج .

على علیه السّلام فرموده : مردم اجتماع ، دو گروهند ، گروه اوّل كسانى هستند كه در تحصیل دانش مدارجى را پیموده و عالمند .

 گروه دوّم آنانند كه بتحصیل علم اشتغال دارند .

 و جز این دو گروه سایر افراد جامعه ، وحشیان حیوان صفتند .

 قال علىّ علیه السّلام : جهل المرء بعیوبه من اكبر ذنوبه .

على علیه السّلام  می فرماید : جهل و بى‏خبرى انسان از عیوب اخلاقیش در ردیف بزرگترین گناهان او است .

 قال امیر المؤمنین علیه السّلام : الجهل بالفضائل من اقبح الرّذائل .

 امیر المؤمنین ( ع )  می فرماید : جهل آدمى بفضائل اخلاقى خود ، از قبیح‏ترین صفات رذیله است .

 قال علىّ علیه السّلام : جهل الشّباب معذور ، و علمه محصور .

على علیه السّلام فرموده : عذر نادانى جوان پذیرفته و مقبول است و دانش او در جوانى محدود و محصور میباشد .

 قال علىّ علیه السّلام : انّما الجاهل من استعبدته المطالب .

على علیه السّلام فرموده : نادان آن كسى است كه مطالب و مقاصد ، او را برده خود سازد و به اسارت و بندگى خویش درآورد .

نشانی جدید بیقرار ظهور

كل بازدید ها :