تبلیغات
بیقرار ظهور

حق فرزند

قال رجل یا رسول اللَّه ما حقّ ابنى هذا ؟ قال تحسن اسمه و ادبه و تضعه موضعا حسنا .

مردى برسول اكرم ( ص ) عرض كرد : حق فرزند من چیست ؟ فرمود او را باسم خوبى نامگذارى كن ، بدرستى ادبش نما ، و بكار خوب و مناسبى بگمارش .

نشانی جدید بیقرار ظهور

كل بازدید ها :