تبلیغات
بیقرار ظهور

تمناى تمجید

لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَ یُحِبُّونَ أَنْ یُحْمَدُوا بِما لَمْ یَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ .

 آنان كه بزشتكاریهاى خود مسرور و شادمانند و دوست دارند مردم آنها را بكارهاى نیكى كه انجام نداده‏اند تمجید و ستایش كنند گمان مبر كه آنها را از عذاب الهى رهائى است ، براى آنان عذاب دردناك مقرر است .

عن علىّ علیه السّلام : رضاء العبد عن نفسه مقرون بسخط ربّه .

على علیه السّلام  می فرمود : خوى ناپسند از خود رضائى ، آدمى را بغضب خداوند بزرگ نزدیك می كند .

 قال على علیه السّلام : طلب الثّناء لغیر استحقاق خرق .

 على علیه السّلام فرموده است : تمناى تمجید نابجا از مردم داشتن ابلهى و حماقت است .

 قال علىّ علیه السّلام : من الحمق الاتّكال على الآمل .

على علیه السّلام فرموده : تكیه كردن بر آرزو از ابلهى و حماقت است .

نشانی جدید بیقرار ظهور

كل بازدید ها :