تبلیغات
بیقرار ظهور

پروردگار جهان‏

قالَ فَمَنْ رَبُّكُما یا مُوسى‏ .

 قالَ رَبُّنَا الَّذِی أَعْطى‏ كُلَّ شَیْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى‏ .

گفت اى موسى خداى شما دو نفر كیست ؟ جواب داد : خداى ما پروردگار حكیمى است كه در نظام آفرینش و خلقت حكیمانه و حساب‏شده خود بهر موجود زنده‏اى آنچه را كه در خور او بوده و براى ادامه زندگیش ضرورت داشته بوى عطا كرده است .

 بعلاوه همان موجود را بمسیر زندگى و شناخت حوائج حیات و بهره‏بردارى از اعضاء خود هدایت فرموده است .

 قال علىّ علیه السّلام : كلّ قوىّ غیره ضعیف و كلّ مالك غیره مملوك و كلّ عالم غیره متعلّم و كلّ قادر غیره یقدر و یعجز .

على علیه السّلام  می فرماید : هر توانائى غیر از بارى تعالى ناتوان است ، و هر مالكى جز خداوند مملوك است ، و هر عالمى غیر از پروردگار علم‏آموز است ، و هر توانائى جز خداوند ، قدرت و عجزش بهم آمیخته است .

 قال علىّ علیه السّلام : لا یتغیّر بحال و لا یتبدّل فی الاحوال و لا تبلیه اللّیالی و الایّام و لا یغیّره الضّیاء و الظّلام و لا یوصف بشى‏ء من الاجزاء و لا بالجوارح و الاعضاء و لا بعرض من الاعراض .

على علیه السّلام فرموده است : خداوند بحالى متغیّر نمیشود و حالات او را دگرگون نمیسازد .

 گذشت روز و شب او را فرسوده و كهنه نمى‏كند و روشنائى و تاریكى در ذات مقدّسش اثرى نمیگذارد .

 حضرت بارى تعالى به اجزاء و اندام و اعضاء توصیف نمی گردد و معروض عوارضى از قبیل ضعف و خواب و خستگى واقع نمیشود .

 امام صادق ( ع ) پاره‏اى از آیات حكیمانه الهى را در جهان خلقت براى مفضل شرح میداد ، و از آنها بوجود خداوند حكیم استدلال  می فرمود .

مفضل عرض كرد : یا مولاى انّ قوما یزعمون انّ هذا من فعل الطّبیعة فقال : سلهم عن هذه الطّبیعة أ هی شى‏ء له علم و قدرة على مثل هذه الافعال ام لیست كذلك ؟ فان اوجبوا لها العلم و القدرة فما یمنعهم من اثبات الخالق فانّ هذه صنعته .

 و ان زعموا انّها تفعل هذه الافعال بغیر علم و لا عمد و كان فی افعالها ما قد تراه من الصّواب و الحكمة اعلم انّ هذا الفعل للخالق الحكیم و انّ الّذى سمّوه طبیعة هو سنّة فی خلقه الجاریة على ما اجراها علیه .

مولاى من بعضى گمان می كنند این همه نظم و حساب كار طبیعت است .

 حضرت فرمود : از آنان سؤال كن آیا این طبیعت دانسته و با علم و قدرت این كارهاى منظم و حساب شده را انجام میدهد یا نه ؟ اگر بگویند طبیعت علم و قدرت دارد پس اینان در اثبات خداوند عالم و اعتراف بوجود مبدأ دانا چه مانعى در سر راه دارند .

 اگر بگویند طبیعت بدون علم و اختیار این اعمال منظم و صحیح را انجام میدهد باید گفت این كارهاى عالمانه و قوانین حكیمانه اثر خالق حكیم و دانا است و آن را كه آنها طبیعت نامیده‏اند سنت و قانونى است كه خداوند حكیم بوجود آورده و در جهان خلقت با نظم كامل طبق برنامه مقرّر جریان دارد .

نشانی جدید بیقرار ظهور

كل بازدید ها :