تبلیغات
بیقرار ظهور

خدا و علم او

وَ اللَّهُ یَعْلَمُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلِیمٌ .

خداوند بتمام موجودات عاقل و غیر عاقلى كه در آسمانها و زمین وجود دارد عالم است و ذات اقدسش بهمه چیز دانا و آگاه است .

عن ابى بصیر قال : سمعت ابا عبد اللَّه علیه السّلام یقول : لم یزل اللَّه عزّ و جلّ ربّنا و العلم ذاته و لا معلوم و السّمع ذاته و لا مسموع و البصر ذاته و لا مبصر و القدرة ذاته و لا مقدور فلمّا احدث الاشیاء و كان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم و السّمع على المسموع و البصر على المبصر و القدرة على المقدور .

 ابى بصیر میگوید از امام صادق علیه السّلام شنیدم كه فرمود : پروردگار ما ذات لا یزال الهى است و علم عین ذات او بوده با آنكه معلومى آفریده نشده بود ، شنوائى عین ذاتش بوده و مسموعى وجود نداشت ، بینائى عین ذاتش بوده و موجود قابل رؤیتى خلق نشده بود ، قدرت عین ذاتش بوده و متعلق قدرتى موجود نبود .

 پس از آنكه عالم را آفرید و معلوم تحقق یافت ، علم ازلى حق بر معلوم حادث منطبق شد و همچنین شنوائى بر مسموع و بینائى بر مبصر و قدرت بر مقدور تطبیق یافت .

قال علىّ علیه السّلام : یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات و معاصى العباد فی الخلوات و اختلاف النّینان فی البحار الغامرات و تلاطم الماء بالرّیاح العاصفات .

على علیه السّلام ضمن خطبه‏اى به چند مورد از علم الهى اشاره می كند : خداوند به آواز و ناله حیوانات وحشى در بیابانها و به گناهان پنهانى بندگان خود در خلوتها آگاه است .

 خداوند به آمد و شد ماهیها در دریاهاى بزرگ و به تلاطم امواج آبها كه بر اثر وزش بادهاى سخت پدید مى‏آید عالم و خبیر است .

 عن ایّوب بن نوح انّه كتب الى ابى الحسن علیه السّلام یسئله عن اللَّه عزّ و جلّ أ كان یعلم الاشیاء قبل ان خلق الاشیاء و كوّنها اولم یعلم ذلك حتّى خلقها و اراد خلقها و تكوینها فعلم ما خلق عند ما خلق و ما كوّن عند ما كوّن ؟ فوقّع بخطّه : لم یزل اللَّه عالما بالاشیاء قبل ان یخلق الاشیاء كعلمه بالاشیاء بعد ما خلق الاشیاء .

ایوب بن نوح نامه‏اى بحضرت رضا علیه السّلام نوشت و سؤال كرد : آیا خداوند قبل از خلق موجودات به آنها عالم بوده یا آنكه نمیدانست تا وقتى كه آنها را آفرید ، آنگاه به آفریده‏هاى خود عالم و آگاه گردید ؟

حضرت بخط خود در جواب نوشت : علم ازلى خداوند بهمه موجودات قبل از خلقت آنها همانند علم خداوند بهمه موجودات بعد از آفرینش آنها است .

نشانی جدید بیقرار ظهور

كل بازدید ها :