تبلیغات
بیقرار ظهور

خدایا ! تو را به حق اهل بیت ( ع ) قسم می دهیم که حق معرفت اهل بیت ( ع ) را بر ما جاری کنی

نشانی جدید پایگاه بیقرار ظهور

 

كل بازدید ها :