تبلیغات
بیقرار ظهور

خدایا ! ما را به الْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دِینَکمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیکمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکمُ الْإِسْلامَ دِیناً بکشان

نشانی جدید پایگاه بیقرار ظهور

 

كل بازدید ها :